Oslofjordens Friluftsråd har med støtte av Hold Norge Rent, Den Naturlige skolesekken og Miljødirektoratet, utarbeidet et undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i kompetansemålene innen naturfagets forskerspiren og mangfold i naturen for 7. og 10. trinn. Dette opplegget kan også kobles både mot matematikk, samfunnsfag, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Marin forsøpling er et stadig voksende, globalt miljøproblem. Avfall på avveie i våre hav og fjorder har sin opprinnelse fra mange ulike menneskelige aktiviteter. I havet og på strendene utgjør søppelet en fare for både natur, helse og miljø. Det marine søppelet føres også med havstrømmene på tvers av landegrenser.

Med dette undervisningsopplegget ønsker vi å gjøre elevene nysgjerrige, og gi kunnskap om marin forsøpling, samt vise hvilke konsekvenser det har for dyr og miljø. Elevene vil få innblikk i temaet ved å lese forskningsrapporter, se filmer og gjennomføre feltundersøkelser. Dette håper vi kan være med på å skape gode holdninger og et engasjement for miljø og bærekraftig utvikling.

Opplegget består blant annet av egne hefter for elev og lærer, power point presentasjon og en kort film om marin forsøpling.

Last ned og sett igang!


kommande kurs

Kategori