Pris:0,-
Arrangør:Friluftsrådet Nordmøre Romsdal.
Mål:Overføre og gi kunnskap om tilrettelegging av sti og bygging av kloppar.
Målgruppe:Alle interesserte
Stad:Nordmøre og Romsdal
Utstyr:Feltkurs. Sko og klede til å vere ute og arbeide i.

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal arrangerar kurs i tilrettelegging av sti og bygging av ulike typer kloppar. Målet med dette praktiske kurset er å lære, overføre og utveksle kunnskap om stien og tilrettelegging i skog og mark. Ulike typar kloppar mot ulike underlag som til dømes myr, våt mark, bekk/grøft og flatt og hellande terreng er ein vesentleg del av kurset som har varigheit på ca 4 - 6 timar. Gruppestorleik: 5-12 personar.

Dersom du ønsker å bestille dette kurset kan du kontakte oss via Ønsk deg eit kurs-siden

kommande kurs

Kategori