Pris:000,-
Arrangør:Møre og Romsdal Idrettskrets
Målgruppe:Tilsette i barnehager og i grunnskulen
Stad:Møre og Romsdal
Utstyr:Treningsklær, sko og drikkeflaske.

Møre og Romsdal idrettskrets kommer gjerne til din skole og kjører et gratis kurs på 4 skoletimer for lærere og andre ansatte i skolen, på dagtid eller kveldstid.
Det er gratis, men skolen må stille gymsal evt. hall til disposisjon. Fint å få vite hvilket utstyr på skolen som også er disponibelt.
Hvis ledige plasser, ønsker vi at trenere i idrettslag i nærområdet også får mulighet til å delta.
Elevene kan gjerne delta i undervisningen.

Dersom du ønsker å bestille dette kurset kan du kontakte EllenCathrine.Hammer@idrettsforbundet.no

kommande kurs

Kategori