Pris:0,-
Arrangør:Møre og Romsdal Jeger og Fisk
Mål:Lære grunnleggende ferdigheter for å kunne drive ferskvannsfiske
Målgruppe:Skoleklasser
Stad:I ditt nærmiljø
Utstyr:Klede for å vere ute hele dagen

Deltagerne får en innføring i tradisjonelt ferskvannsfiske. De lærer hvordan de skal gjøre klart fiskeutstyret, knyte knuter og gjennomgang av artskunnskap. Ved fangst av fisk får de lære å rense fisken og vi ser på fiskens anatomi.

Ved heldagsarrangement (5 timer) tilbereder vi fisken på bål.
Gruppestørrelse: 5 - 20 deltagere (3-5 timer)
Dersom du ønsker å bestille dette kurset kan du kontakte oss via Ønsk deg eit kurs-siden

kommande kurs

Kategori