Pris:0,-
Arrangør:Aktivportalen.no, Høgskulen i Molde og Nasjonalforeningen for folkehelsen
Målgruppe:Tilsette i grunnskulen, rektorar, skuleleiing, politikarar, studentar, folkehelsekoordinatorar og andre interesserte.
Stad:Auditoriet ved Høgskulen i Molde, Britvegen 2.
Tidspunkt:22. mars 2017 (09.00 - 15.00)
Program
0900Registrering frukt og kaffi
0930Velkommen & Presentasjon Aktivportalen.no - Eli Marie Furset
0940Uterommet som klasserom - Egil Gjølme, NTNU
1025Smart på mat og Hopp for hjertet & kort og lett fysisk økt. Maren Odberg Palm, Nasjonalforeningen for folkehelsen
1100Jan Ubøe, NHH - Kvalitetsleiing versus målstyring i skulen
1145Lunsj
1245Øystein Lerum, HVL  - Active smarter kids (ASK) – Lærer aktive barn betre?
1330Stig Johansen, Glede i bevegelse/Spjelkavik barneskule - Lek på strek og Lekepatruljen
1400Pause med frukt og kaffi
1410Marte Volden, St. Olavs hospital – Korleis kan skulen bidra for å fremme gode helsevaner hos barn.
1455Oppsummering
1500Avslutning
Last ned heile invitasjonen og les om foredragshaldarane her.

kommande kurs

Kategori