Pris:200,-
Arrangør:Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
Mål:Lære om artsmangfaldet i fjæra, og bli trygg på å ta med barn til sjøkanten.
Målgruppe:Tilsette i grunnskule og SFO
Stad:Egnet sted i nærmiljøet som skolen ofte benytter. Sted avtales med kursholder. (NB! Vi må sjekke flo og fjæretabell)
Utstyr: Friluftsrådet stiller med alt utstyr som trengs (bøtter, håver, akvarium). Deltakerne stiller med støvler og ellers klær, mat/drikke etter eget behov.

Dette kurset er et av flere kurs under satsingen Læring i friluft. På kurset vil deltakerne på en praktisk og enkel måte lære mer om de ulike artene i fjæra. Kursholder Marte Melbø har jobbet ved Bjørnsund leirskole i flere sesonger og tatt med mange elever ned i fjære. På en enkel måte vil hun vise hvordan en kategoriserer artene vi finner, og vi lærer mer om hvordan de lever og formerer seg. Kurset er praktisk og foregår ute.

Vi tar også opp hvilke utstyr som trengs for en vellykket fjæreekskursjon og tar opp sikkerhetsaspektet med å ta med elever i nærheten av vann.


 


Dersom du ønsker å bestille dette kurset kan du kontakte oss via Ønsk deg eit kurs-siden

kommande kurs

Kategori