Er det slik at heilheitstanken omkring det å lærer strandar, og vi blir opptatt av kortsiktig profitt i form av gode resultat på nasjonale prøver i staden for tolmodig bygge stein på stein? Trass i at foredragshaldarane kom frå ulike fagmiljø og arbeidsplassar peika fleire av dei denne retninga. Om ein investerer i ei heilheit som gir trivsel, motivasjon og tilhøyrigheit, så kjem dei gode fagresultata som eit resultat av dette. 

Jan Ubøe uttrykte det godt i sitt innlegg: skulen er ikkje noko ein skal igjennom - den er ein vesentleg del av sjølve livet!

Vi ønsker å takke alle, både foredragshaldarar, dei som deltok i arbeidsgruppa og ikkje minst alle som tok laus heimanfrå og gjorde dagen god og innhaldsrik. Aktivportalen satser på ny fagdag neste vinter med nytt tema!

Under er lenke til video av dei dei ulike innlegga frå fagdagen. Del dei gjerne og bruk dei på lærarmøter, ped.dagar e.l. 


1. Egil Gjølme, NTNU - Uterommet som klasserom (https://mediasite.himolde.no/Mediasite/Play/d57889c32e35452b9409e47a3f311dc11d)

2. Maren Odberg Palm, Nasjonalforeningen for folkehelsen - Smart på mat  og Hopp for hjertet (https://mediasite.himolde.no/Mediasite/Play/9813fd4cb00a4c1299dfb98f7eaba1dd1d )

3. Øystein Lerum, HVL  - Active smarter kids (ASK) – Lærer aktive barn betre? (https://mediasite.himolde.no/Mediasite/Play/775cfec7827b43dd82f742774308b31e1d )

4. Jan Ubøe, NHH - Kvalitetsleiing versus målstyring i skulen ( https://mediasite.himolde.no/Mediasite/Play/b9756f4a3e3c4c528aef6675eaa38d181d )

5. Stig Johansen, Glede i bevegelse/Spjelkavik barneskule -Lek på Strek og Lekepatruljen ( https://mediasite.himolde.no/Mediasite/Play/c96b242f771d4c6896a173545c8e65be1d

6. Marte Volden, St. Olavs hospital – Korleis kan skulen bidra for å fremme gode helsevaner hos barn. ( https://mediasite.himolde.no/Mediasite/Play/0c6acaae70a64ca2a3c99cdc116840ca1d


Ønsker du å sjå power point presentasjonane til dei ulike inlegga følg lenkene under.

Uterommet som læringsarena - Egil G. Gjølme

Smart på mat og Hopp for hjertet _ Maren Odberg Palm

Kvalitetsleiing vs målstyring - Jan Ubøe

Lekepatruljen og lek på strek - Stig Johansen

Korleis kan skulen bidra for å fremme gode helsevaner hos barn - Marte Volden

Lærer aktive barn bedre? - Øystein Lerum


kommande kurs

Kategori